Image Alt

Localizare

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER
(ŞCOALĂ COORDONATOARE)

Prezentarea organizaţiei şcolare.

Comuna Spulber are în componenţă 8 sate: Spulber, Ţipău, Păvălari, Carşocheşti-Corăbiţa, Morăreşti, Tojanii de Sus, Tojanii de Jos şi Spulber Vale. Are o suprafaţă de 4450 ha din care aproximativ 1200 ha reprezintă terenuri agricole şi ocupate de construcţii iar restul suprafeţe împădurite, păşuni şi fâneţe naturale.

 

Localizarea geografică, dezvoltare economică şi socială.

Comuna Spulber este străbătută de DJ. 205 A la 79 km de Focşani. Şoseaua DJ 205 A este asfaltată din anul 2008 iar starea drumului este foarte bună. Altitudinea este cuprinsă între 369 m (albia Zăbalei) şi 1259 m, dar majoritatea reliefului se află la altitudini mai mari de 600m. Are un sol sărac dar frumuseţi naturale deosebite şi aproape deloc fructificate. Comuna Spulber are un număr de 1467 locuitori, 796 femei, 671 bărbaţi, 463 gospodării, de religie creştin-ortodoxă.

Obiectivele principale de pe raza comunei Spulber sunt: Primăria Spulber (cu un sediu modern dotat cu toate utilităţile), Căminul Cultural Spulber, Şcoala Spulber, Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae”, un punct sanitar, o farmacie şi cinci magazine mixte.