Image Alt

Unități arondate

UNITĂŢI ŞCOLARE AFLATE ÎN SUBORDINEA

ŞCOLII GIMNAZIALE SPULBER

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPULBER, ca unitate cu personalitate juridică, are în subordine patru şcoli primare şi două grădiniţe cu program normal.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL SPULBER

         Grădiniţa Spulber îşi desfăşoară activitatea într-o clădire proprie, având condiţii   foarte bune pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente şi de bună calitate.

         În anul şcolar 2018/2019 sunt înscrişi 29 de preşcolari, în grupa pregătitoare fiind 11 copii. Activitatea este coordonată de doamna Măciucă Sinica, educatoare calificată, gradul I şi peste 35 de ani vechime în învăţământ.

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL CARŞOCHEŞTI-CORĂBIŢA

          Grădiniţa Carşocheşti şi-a desfăşurat activitatea într-un spaţiu improvizat, datorită lucrărilor de reabilitare începute în anul 2016. Începând cu anul şcolar 2018-2019 preşcolarii vor învăţa într-un spaţiu modern.

         În anul şcolar 2018/2019 sunt înscrişi 21 de preşcolari, în grupa pregătitoare fiind 6 copii. Activitatea este coordonată de doamna Drăgan Mariana, educatoare calificată, gradul I.

Școala primară Spulber-Vale

Şcoala Primară Spulber Vale  este situată în satul Spulber Vale din comuna Spulber.

         Localul şcolii a fost construit prin anul 1880, este unul din cele mai vechi din zonă şi se compune dintr-o sală de clasă, o cancelarie, un hol şi 3 încăperi cu destinaţie iniţială de locuinţă pentru învăţător. Accesul spre unitatea şcolară se realizează de la drumul judeţean cu trecere peste râul Zăbala pe o punte cu şufe. Şcoala este situată în apropierea bisericii.

         În anul şcolar 2018/2019 la şcoală sunt înscrişi  un număr de 13 elevi în clasele CP-IV, în condiţii de predare simultană cu cinci clase, sub îndrumarea doamnei Tudose  Iuliana-Camelia, învăţătoare calificată, cu gradul didactic II. În cadrul şcolii nu există grădiniţă. La această şcoală învaţă şi copiii din  satele Tojanii de Sus, Tojanii de Jos şi Morăreşti.

Şcoala Primară Carşocheşti-Corăbiţa  este situată în satul Carşocheşti din comuna Spulber, în apropierea drumului judeţean.

         Localul şcolii a fost construit în anul 1974 şi acum se află  în reabilitare.

         În anul şcolar 2006/2007 la şcoală sunt înscrişi  un număr de 35 de elevi în clasele CP-IV, care învaţă în condiţii de predare simultană, cu două sau trei clase de elevi sub îndrumarea a doi învăţători calificaţi: Tofan  Ionica şi Palade Costică. Până la încheierea lucrărilor de reabilitare, elevii învaţă în două spaţii provizorii în localul Căminului Cultural Spulber şi al Şcolii Gimnaziale Spulber.

Şcoala Primară Carşocheşti-Corăbiţa

Şcoala Primară Ţipău

Şcoala Primară Ţipău  este situată în satul Ţipău din comuna Spulber.

         Localul şcolii a fost construit în anul 1936 şi se compune dintr-o sală de clasă,  o cancelarie şi un hol.

         În anul şcolar 2018/2019 la şcoală sunt înscrişi  12 elevi în clasele CP-IV, în condiţii de predare simultană cu cinci clase, sub îndrumarea doamnei Neagu Nina, învăţător calificat, cu gradul didactic II. În cadrul şcolii nu mai există  grădiniţă din anul 2008, când a fost desfiinţată. Preşcolarii nu posibilitatea de a ajunge la altă grădiniţă datorită lipsei unor căi de acces sigure.

         Accesul spre unitatea şcolară se realizează de la drumul judeţean pe drumul comunal DC 105 aproximativ 5 km.

Şcoala cu clasele I-IV Păvălari  este situată în satul Păvălari din comuna Spulber.

Localul şcolii este într-o casă confiscată în anul 1950 şi se compune dintr-o sală de clasă şi o sală pentru grădiniţă. Intrarea se face direct de afară, fără a exista un hol de acces.

         În anul şcolar 2018/2019 la şcoală sunt înscrişi  10 elevi în clasele I-IV, în condiţii de predare simultană patru clase, sub îndrumarea doamnei Drăgan Măriuţa, învăţător calificat, cu gradul didactic II. În cadrul şcolii nu mai există grădiniţă, fiind desfiinţată datorită numărului mic de preşcolari.

         Accesul spre unitatea şcolară se realizează de la drumul judeţean pe drumul comunal DC 105 aproximativ 12 km. Accesul cu maşina se realizează pe drumul judeţean până la Nereju şi apoi pe drumul comunal spre Sahastru – Păvălari.

Şcoala cu clasele I-IV Păvălari